SẢN PHẨM NHUNG HƯƠU KHÔ TÁN BỘT TRÊN SÓNG VTV CÙNG DANH HÀI XUÂN BẮC

Thật xúc động khi chứng kiến những sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh lần đầu tiên được giới thiệu cùng các sản phẩm OCOP quốc gia và đặc biệt hơn khi được Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc giới thiệu, quảng bá. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trung ương Đoàn, Công ty KYC và Ekip làm chương trình. Chương trình OCOP Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục được sự đồng hành, hỗ trợ để sản phẩm OCOP Hà Tĩnh ngày càng đi xa hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn!