72 sản phẩm tham gia chấm điểm, xếp hạng OCOP Hà Tĩnh đợt 2/2019

Từ ngày 16 – 19/12, có 72 sản phẩm của 56 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh đã tham gia chấm điểm, xếp hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đợt 2/2019.

Các sản phẩm gồm: Dưa lưới Nga Hải (Nghi Xuân), bánh đa Bốn Xuân (Cẩm Xuyên), cam Thượng Lộc Trạch Mai (Can Lộc), Lạc rang tỏi ớt Trần Đức (Thạch Hà), nước mắm Đỉnh Miện Kỳ Phú (Kỳ Anh), ruốc kem Lương Tuyết (Lộc Hà), nhung hươu Hiền Ngọc (Hương Sơn),...

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Đa dạng các sản phẩm OCOP tham gia chấm điểm, phân hạng đợt 2 năm 2019.

Trước đó, Hội đồng đánh giá đã thẩm định thực tế các sản phẩm tại cơ sở và đánh giá đủ điều kiện để đề nghị hội đồng tổ chức chấm điểm, xếp hạng sản phẩm lần 2.

Tại buổi đánh giá, các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã trình bày câu chuyện sản phẩm của cơ sở và trả lời các câu hỏi của thành viên hội đồng đánh giá.

Các sản phẩm được chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, quy định tại Quyết định số 1047/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh được tổ chức chặt chẽ, khách quan, chấm điểm công tâm, minh bạch, lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo đúng bộ tiêu chí ban hành.

Trước đó, đợt đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất diễn ra vào tháng 9/2019.