Liên hệ

Công ty cổ phần nông nghiệp Hương Sơn

Địa chỉ: Thôn Hội Sơn, xã Sơn Mai, Hương Sơn 

Hotline: 0932355877 / 0974037333

Website: nhunghuouchienson.vn